Atsauksmes par sadarbību ar CUBE
Aicinām veltīt 5-10 min laika nelielai aptaujai
Please, write information about yourself
Company:
Your Position in company:
Your contacts (e-mail or phone):
Start
1. Kāpēc projekta realizēšanā izvēlējāties sadarboties ar CUBE?
2. Vai kopumā esat apmierināts/-a ar projekta gaitu?
3. Kā Jūs vērtējat CUBE piedāvāto radošo ideju un dizainu?
4. Kā Jūs vērtējat CUBE izstrādāto tehnisko risinājumu?
5. Kā Jūs vērtējat CUBE radīto satura vadības sistēmu?
6. Vai piekrītat šādiem apgalvojumiem par projekta vadītāja sniegumu?
Profesionāla komunikācija (sasniedzams telefoniski, operatīvi atbild uz e-pastiem)
Ievēroja termiņus, bija punktuāls un laicīgi informēja par iespējamām izmaiņām projekta gaitā
Laicīgi un saprotami informēja par Jūsu atbildībām un pienākumiem
Labi izprata projekta mērķi un uzdevumu
Proaktīva attieksme, orientēts uz rezultāta sasniegšanu
Spēja argumentēti un saprotami atbildēt uz Jūsu jautājumiem
Laipns un atsaucīgs
7. Vai projekts tika izstrādāts plānotajā termiņā, bez būtiskiem kavējumiem?
8. Vai ir sasniegti izvirzītie projekta mērķi?
9. Kādi CUBE sniegtie pakalpojumi Jūs interesētu nākotnē?
- paldies par veltīto laiku

SIA "CUBE Aģentūra" Klientu servisa vadītāja
Rita Saulīte, rita@cube.lv, 29249009